045-5458495 info@sb-gorenjec.nl
Selecteer een pagina

Privacyverklaring schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec aan. Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec is gevestigd aan de Hogeweg nr. 76 te Voerendaal en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63438054.

Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec begrijpt dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is. Wij vinden het belangrijk duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom vindt u in deze verklaring informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe wij hiermee omgaan. Lees deze verklaring daarom goed door. Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de inhoud van deze verklaring.

Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) klanten, bezoekers van de website en alle personen die contact opnemen met Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website of door naar ons te bellen of mailen).

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt zoals voor- en achternaam, adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke gegevens. Bij bedrijven wordt ook de bedrijfsnaam en het KvK-nummer verwerkt.

Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Doelen

Zoals elk bedrijf heeft Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec persoonsgegevens nodig voor haar bedrijfsvoering. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van de diensten die wij leveren. De wet stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij is rechtmatigheid een belangrijk uitgangspunt. Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec verwerkt persoonsgegevens alleen als een van de grondslagen van toepassing is die in de wet worden genoemd.

Een van deze grondslagen is het uitvoeren van de overeenkomst. Vrijwel alle persoonsgegevens worden door Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec in het kader van een (goede) uitvoering van de overeenkomst of als voorbereiding voor het sluiten van een overeenkomst. Denk hierbij aan de verwerking van gegevens voor het opnemen van contact naar aanleiding van een verzoek, vraag of opdracht, voor het opstellen van een offerte, voor het daadwerkelijk uitvoeren van de overeenkomst, voor de facturatie van geleverde diensten en de incasso hiervan etc.

Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec verzamelt of gebruikt geen gegevens voor andere doelen dan hiervoor aangegeven, tenzij wij hier toestemming voor hebben gekregen.

Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen zullen we uw persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Dienstverlening door derden

Bij onze dienstverlening maken wij gebruik van de diensten van andere partijen. Met deze bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Verstrekking aan derden

Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Beveiliging

Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is. Wij hebben dan ook passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verkrijging.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 045- 548495 of per mail via info@schoomaakbedrijfdavegorenjec.nl

Uw privacyrechten

U heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen en ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar: info@schoomaakbedrijfdavegorenjec.nl of een brief te sturen naar het volgende adres:

Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec
Hogeweg nr. 76
6367 BG Voerendaal

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Klachten

Schoonmaakbedrijf Dave Gorenjec zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Bent u niet tevreden over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u dit aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over uw privacy, neem dan gerust even contact met ons op via het telefoonnummer 045- 548495 of per mail: info@schoomaakbedrijfdavegorenjec.nl

 

Diensten

Reiniging en impregneren van muren
Zonnepaneelreiniging
Glasbewassing en kozijnenreiniging
Reiniging rolluiken
Reiniging tapijtvloeren
Reiniging kantoren
Schoonmaak en onderhoud van tuin & erf

Contact

Schoonmaakbedrijf Gorenjec VOF
Jeustraat 28
6367EW Voerendaal

E: info@sb-gorenjec.nl
T: 045 - 545 8495

KVK 63438054